ŻYJ PEŁNIĄ POWOŁANIA!

Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju

Dlaczego?

Przez ostatnie kilkanaście lat nabywaliśmy różnych kompetencji, które dziś pozwalają nam dzielić się wiedzą, przekazywać umiejętności i towarzyszyć innym na drodze wzrastania. Wierzymy, że dojrzałe zaangażowanie wymaga ciągłej gotowości do rozwoju i przekraczania własnych ograniczeń. Odkryliśmy jak wielki potencjał kryje się we współpracy ludzkich możliwości ze światem duchowym. Jesteśmy pewni, że umiejętne korzystanie z narzędzi psychologicznych tworzy nową przestrzeń dla działania łaski i pozwala na owocne jej wykorzystanie.

Czym jest Tabgha?

Nazwa naszego ośrodka pochodzi od arabskiego określenia miejscowości Tabgha. Słowo to wywodzi się z języka greckiego – „Heptapegon” i oznacza „siedem źródeł”, czyli symboliczną pełnię. Misją Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju jest odnowa powołania i powrót do życiodajnych początków. Tradycja wiąże to miejsce położone nad Jeziorem Galilejskim z trzema ważnymi scenami z Ewangelii.

Rozmnożenie chleba i ryb

Pięć chlebów i dwie ryby to za mało, by nakarmić tłum. Podobnie bywa z powołaniem – nasze możliwości wydają się niewystarczające wobec pojawiających się wyzwań. Można im sprostać, gdy zaakceptujemy ograniczenia, zaryzykujemy i pozwolimy, by nasze talenty zostały pomnożone przez Boga.

Kazanie na Górze

Każde powołanie jest poszukiwaniem szczęścia. Osiem Błogosławieństw to droga do osiągnięcia tego celu.

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym

Galilea jest miejscem powołania uczniów. Po Zmartwychwstaniu Jezus wzywa ich właśnie tam, gdzie się wszystko zaczęło. W miejscowości Tabgha Piotr konfrontuje się też ze swoją porażką. Pomimo zdrady słyszy od Jezusa powtórne: „Pójdź za Mną”. Nie sposób całkowicie uniknąć niepowodzeń. Ważne, by potraktować je jako punkt zwrotny i okazję do prawdziwej odnowy.

Co proponujemy

Na terenie naszego Ośrodka

Studium

Studium „Kontakt psychologiczny w sytuacji duszpasterskiej” – jego celem jest nauczenie twórczego i rozsądnego korzystania z dorobku psychologii w relacji duszpasterskiej. Zajęcia umożliwią uczestnikom rozumienie tego, co dzieje się w relacji duszpasterskiej i jak działa grupa  << dowiedz się więcej >>

superwizje (konsultacje)

dla przełożonych, formatorów, ojców duchownych, duszpasterzy. Pomagając lub towarzysząc innym często czujemy się samotni i niepewni. Dlatego potrzebujemy konsultacji i wsparcia, aby zobaczyć coś z innej perspektywy, uzyskać podpowiedź lub poradę, zdobyć nowe umiejętności. Temu właśnie służy superwizja, którą proponujemy w formie indywidualnej albo grupowej.

Poradnictwo w duchu chrześcijańskim

doraźna pomoc służąca znalezieniu najlepszego rozwiązania bieżących problemów lub rozstrzygnięciu życiowego dylematu.

Galeria

Kim jesteśmy