ŻYJ PEŁNIĄ POWOŁANIA!

Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju

Dlaczego?

Przez ostatnie kilkanaście lat nabywaliśmy różnych kompetencji, które dziś pozwalają nam dzielić się wiedzą, przekazywać umiejętności i towarzyszyć innym na drodze wzrastania. Wierzymy, że dojrzałe zaangażowanie wymaga ciągłej gotowości do rozwoju i przekraczania własnych ograniczeń. Odkryliśmy jak wielki potencjał kryje się we współpracy ludzkich możliwości ze światem duchowym. Jesteśmy pewni, że umiejętne korzystanie z narzędzi psychologicznych tworzy nową przestrzeń dla działania łaski i pozwala na owocne jej wykorzystanie.

Czym jest Tabgha?

Nazwa naszego ośrodka pochodzi od arabskiego określenia miejscowości Tabgha. Słowo to wywodzi się z języka greckiego – „Heptapegon” i oznacza „siedem źródeł”, czyli symboliczną pełnię. Misją Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju jest odnowa powołania i powrót do życiodajnych początków. Tradycja wiąże to miejsce położone nad Jeziorem Galilejskim z trzema ważnymi scenami z Ewangelii.

Rozmnożenie chleba i ryb

Pięć chlebów i dwie ryby to za mało, by nakarmić tłum. Podobnie bywa z powołaniem – nasze możliwości wydają się niewystarczające wobec pojawiających się wyzwań. Można im sprostać, gdy zaakceptujemy ograniczenia, zaryzykujemy i pozwolimy, by nasze talenty zostały pomnożone przez Boga.

Kazanie na Górze

Każde powołanie jest poszukiwaniem szczęścia. Osiem Błogosławieństw to droga do osiągnięcia tego celu.

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym

Galilea jest miejscem powołania uczniów. Po Zmartwychwstaniu Jezus wzywa ich właśnie tam, gdzie się wszystko zaczęło. W miejscowości Tabgha Piotr konfrontuje się też ze swoją porażką. Pomimo zdrady słyszy od Jezusa powtórne: „Pójdź za Mną”. Nie sposób całkowicie uniknąć niepowodzeń. Ważne, by potraktować je jako punkt zwrotny i okazję do prawdziwej odnowy.

Co proponujemy

Na terenie naszego Ośrodka

Studium

Studium „Kontakt psychologiczny w sytuacji duszpasterskiej” – jego celem jest nauczenie twórczego i rozsądnego korzystania z dorobku psychologii w relacji duszpasterskiej. Zajęcia umożliwią uczestnikom rozumienie tego, co dzieje się w relacji duszpasterskiej i jak działa grupa  << dowiedz się więcej >>

Superwizje

dla przełożonych, formatorów, ojców duchownych, duszpasterzy. Pomagając lub towarzysząc innym często czujemy się samotni i niepewni. Dlatego potrzebujemy konsultacji i wsparcia, aby zobaczyć coś z innej perspektywy, uzyskać podpowiedź lub poradę, zdobyć nowe umiejętności. Temu właśnie służy superwizja, którą proponujemy w formie indywidualnej albo grupowej.

Konsultacje

Spotkanie konsultacyjne z psychoterapeutą ma na celu ustalenie natury zgłaszanego problemu (przede wszystkim, czy jest to wewnętrzny psychologiczny problem nadający się do pracy terapeutycznej) i otrzymanie wskazówek pozwalających trafnie skierować kolejne kroki na drodze do rozwiązania go lub zmniejszenia cierpienia.

Poradnictwo w duchu chrześcijańskim

Jest to forma doraźnej, zwykle krótkoterminowej pomocy służąca znalezieniu najlepszego rozwiązania bieżących problemów lub rozstrzygnięciu życiowego dylematu.

Psychoterapia indywidualna

Oferujemy psychoterapię indywidualną w podejściu ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna). Jest to nowoczesna metoda pracy o potwierdzonej skuteczności, zakorzeniona w osiągnięciach szerokiej rodziny terapii uwzględniających istnienie i wpływ na funkcjonowanie człowieka procesów nieświadomych oraz doceniających wpływ wczesnych relacji na sposób odbierania świata i przeżywania relacji. Podejście ISTDP uwzględnia także osiągnięcia nauk biologicznych opisujących m.in. naturalny sposób przeżywania emocji i lęku. Dzięki temu możliwa jest bezpieczna praca o wyższym poziomie intensywności, a tym samym bardziej owocna i krótsza. Mimo obiecującego określenia „krótkoterminowa”, które należałoby oddać jako „krócej-terminowa niż wieloletnia terapia analityczna”, wiele problemów wymaga  dłuższego czasu do ich rozwiązania. W zależności od charakteru problemu, osobistej historii i stopnia zaangażowania pacjenta we wspólne przedsięwzięcie terapeutyczne, liczba sesji może się znacznie różnić.

Zanim rozpocznie się proces terapii, odbywa się spotkanie konsultacyjne i około 3-godzinna sesja wstępna pozwalającą terapeucie lepiej ocenić charakter trudności i perspektywę owocnej pracy, a pacjentowi zorientować się w metodach stosowanych przez terapeutę i – niejednokrotnie – doświadczyć już na początku procesu lepszego wglądu w przyczyny swoich zmagań i ulgi w cierpieniu. Kolejne spotkania, według zakontraktowanej liczby i zasad, odbywają się zazwyczaj jeden raz w tygodniu i trwają 50 minut. Koszt pojedynczej sesji 50-minutowej to 150 zł.

o. Łukasz Kubiak OP

o. Tomasz Gaj OP

o. Krzysztof Kozioł OP

Poza Ośrodkiem

Warsztaty

Komunikacja – Warsztat służy ulepszeniu umiejętności porozumiewania się indywidualnie i w grupie. Obejmuje naukę świadomego słuchania i formułowania zrozumiałych komunikatów.

Konflikt – nie da się go uniknąć w żywej i rozwijającej się wspólnocie. Celem warsztatu jest odkrycie własnych strategii funkcjonowania w konflikcie oraz poprawienie umiejętności radzenia sobie z nim.

Sesje formacyjne

Jedno lub kilkudniowe spotkanie obejmujące kaznodziejstwo, wykład oraz angażujące uczestników poprzez pracę warsztatową. Tematyka sesji dotyczy pogłębienia życia duchowego, ślubów zakonnych, odnowienia powołania, przełożeństwa, formacji ludzkiej itp.

Ta forma przełamuje schemat pozostawania jedynie biernym słuchaczem. Zaletą tych rekolekcji jest angażowanie całej osoby w kontakt ze Słowem poprzez różne formy aktywizacji.

Galeria

Kim jesteśmy