ŻYJ PEŁNIĄ POWOŁANIA!

Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju

Dlaczego?

Przez ostatnie kilkanaście lat nabywaliśmy różnych kompetencji, które dziś pozwalają nam dzielić się wiedzą, przekazywać umiejętności i towarzyszyć innym na drodze wzrastania. Wierzymy, że dojrzałe zaangażowanie wymaga ciągłej gotowości do rozwoju i przekraczania własnych ograniczeń. Odkryliśmy jak wielki potencjał kryje się we współpracy ludzkich możliwości ze światem duchowym. Jesteśmy pewni, że umiejętne korzystanie z narzędzi psychologicznych tworzy nową przestrzeń dla działania łaski i pozwala na owocne jej wykorzystanie.

Czym jest Tabgha?

Nazwa naszego ośrodka pochodzi od arabskiego określenia miejscowości Tabgha. Słowo to wywodzi się z języka greckiego – „Heptapegon” i oznacza „siedem źródeł”, czyli symboliczną pełnię. Misją Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju jest odnowa powołania i powrót do życiodajnych początków. Tradycja wiąże to miejsce położone nad Jeziorem Galilejskim z trzema ważnymi scenami z Ewangelii.

Rozmnożenie chleba i ryb

Pięć chlebów i dwie ryby to za mało, by nakarmić tłum. Podobnie bywa z powołaniem – nasze możliwości wydają się niewystarczające wobec pojawiających się wyzwań. Można im sprostać, gdy zaakceptujemy ograniczenia, zaryzykujemy i pozwolimy, by nasze talenty zostały pomnożone przez Boga.

Kazanie na Górze

Każde powołanie jest poszukiwaniem szczęścia. Osiem Błogosławieństw to droga do osiągnięcia tego celu.

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym

Galilea jest miejscem powołania uczniów. Po Zmartwychwstaniu Jezus wzywa ich właśnie tam, gdzie się wszystko zaczęło. W miejscowości Tabgha Piotr konfrontuje się też ze swoją porażką. Pomimo zdrady słyszy od Jezusa powtórne: „Pójdź za Mną”. Nie sposób całkowicie uniknąć niepowodzeń. Ważne, by potraktować je jako punkt zwrotny i okazję do prawdziwej odnowy.

Co proponujemy

Na terenie naszego Ośrodka

Studium

Studium „Kontakt psychologiczny w sytuacji duszpasterskiej” – jego celem jest nauczenie twórczego i rozsądnego korzystania z dorobku psychologii w relacji duszpasterskiej. Zajęcia umożliwią uczestnikom rozumienie tego, co dzieje się w relacji duszpasterskiej i jak działa grupa  << dowiedz się więcej >>

superwizje

dla przełożonych, formatorów, ojców duchownych, duszpasterzy. Pomagając lub towarzysząc innym często czujemy się samotni i niepewni. Dlatego potrzebujemy konsultacji i wsparcia, aby zobaczyć coś z innej perspektywy, uzyskać podpowiedź lub poradę, zdobyć nowe umiejętności. Temu właśnie służy superwizja, którą proponujemy w formie indywidualnej albo grupowej.

konsultacje

spotkanie z psychoterapeutą w celu ustalenia natury problemu i zaproponowania odpowiedniej formy pomocy

Poradnictwo w duchu chrześcijańskim

doraźna pomoc służąca znalezieniu najlepszego rozwiązania bieżących problemów lub rozstrzygnięciu życiowego dylematu.

Poza Ośrodkiem

warsztaty

Komunikacja – Warsztat służy ulepszeniu umiejętności porozumiewania się indywidualnie i w grupie. Obejmuje naukę świadomego słuchania i formułowania zrozumiałych komunikatów.

Konflikt – nie da się go uniknąć w żywej i rozwijającej się wspólnocie. Celem warsztatu jest odkrycie własnych strategii funkcjonowania w konflikcie oraz poprawienie umiejętności radzenia sobie z nim.

sesje formacyjne

Jedno lub kilkudniowe spotkanie obejmujące kaznodziejstwo, wykład oraz angażujące uczestników poprzez pracę warsztatową. Tematyka sesji dotyczy pogłębienia życia duchowego, ślubów zakonnych, odnowienia powołania, przełożeństwa, formacji ludzkiej itp.

rekolekcje plus

Ta forma przełamuje schemat pozostania jedynie biernym słuchaczem. Plusem tych rekolekcji jest angażowanie całej osoby w kontakt ze Słowem poprzez różne formy aktywizacji.

Galeria

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Kim jesteśmy